วันที่วิกฤตหล่อหลอมธุรกิจการบินให้เข้มแข็งตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีก่อนจนกระทั่งวันนี้ก็ผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้วที่คงไม่มีใครคาดคิดว่า จากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ในประเทศจีนประมาณ 80,000 คน จะแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลก จนในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อถึง 1.4 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลีและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก