top of page

คอร์ส IATA Aviation Security Awareness (AVSEC) รุ่นที่ 6

Updated: Jan 20, 2020🎉 Congratulations to Your Success !!! 🎉

> คอร์ส IATA Aviation Security Awareness (AVSEC) รุ่นที่ 6 < ณ สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 15 ท่าน ที่สอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง IATA ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรักษาความปลอดภัยด้านการบินให้มากยิ่งขึ้น ✈️


เจอกันใหม่ในหลักสูตรการฝึกอบรมยอดนิยมของ DAA (รุ่นที่ 11 แล้ว!)

📌" Train the Trainer for Aviation Personnel รุ่น 11 " วันที่ : 20-24 มกราคม 2563 เวลา : 09.00 -16.00 น. สถานที่: สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 17 ชั้น 2) ค่าลงทะเบียน : 16,000 บาท


สมัครได้ที่ Google Form ด้านล่าง👇 https://bit.ly/2jZ4NWu

หรือ สอบถามเพิ่มเติม 📱 Line : @daa_dpu ✍🏼 E-mail : daa@dpu.ac.th ☎️ Tel. 061-863-799125 views0 comments

Commentaires


bottom of page