top of page

IATA, Safety Management Systems for Ground Operations - Fundamentals รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 เม.ย. 66

"Safety is the feeling of being protected from danger or threats with consequences of accidents or incidents."

หลักสูตรออนไลน์ IATA, Safety Management Systems for Ground Operations - Fundamentals รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานภาคพื้น ทั้งเจ้าหน้าที่ใน Airside และฝ่ายสนับสนุน เรียนรู้การเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้วยระบบจัดการความปลอดภัยที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านจากหน่วยงานการบิน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการนะคะ "เพราะความปลอดภัยคือหน้าที่ของทุกคน"


ค่าลงทะเบียน: 11,900 บาท *หรือ 23,000/2 ท่าน

ราคานี้ประกอบไปด้วย - รหัสเข้าระบบ IATA เพื่อเรียน e-Learning - วิทยากรบรรยายในภาษาไทย - ใบประกาศนียบัตร IATA


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @daa_dpu หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/hHrcpYa Tel. 061-863-7991 #Aviation #การบิน #IATAtraining #IATA #IATACertified #Training #ฝึกอบรมการบิน #SMS #ความปลอดภัย #safetyfirst3 views0 comments

Comments


bottom of page