Mon, 08 Nov | สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

Human Factor and CRM

เรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
Registration is Closed
Human Factor  and CRM

เวลาและสถานที่

08 Nov, 09:00 – 11 Nov, 16:00
สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ , 49/61 ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้