top of page

หลักสูตร Human Factors and Crew Resource Management (CRM) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 ก.พ. 66หลักสูตร Human Factors and Crew Resource Management (CRM) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2566 ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านจากหลากหลายองค์กรการบิน ที่ไว้วางใจ DAA สถาบันการบิน ม.ธรุกิจบัณฑิตย์ ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และอัดแน่นด้วยความรู้เช่นเคย

"เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด"


สนใจหลักสูตรทางด้านการบิน หลักสูตร IATA Certified สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @daa_dpu หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/hHrcpYa Tel. 061-863-7991

Thanks to Aviation Synergy for your training support and partnership.
59 views0 comments

Comments


bottom of page