top of page

Aviation Security Internal Auditor Initial Training Program รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบภายในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของสำนักงานการบินพลเรือน (CAAT) DAA ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยมีวิทยากรมืออาชีพ ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน CAAT CERTIFIED AVIATION SECURITY INSTRUCTOR ดูแลตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง วันที่ฝึกอบรม : 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566 (5 วัน) ค่าลงทะเบียน : 25,000 บาท/ท่าน พิเศษราคา Early Bird 22,000.- จำนวนจำกัด สถานที่ : สถาบันการบิน มธบ. ถ.ประชาชื่น นนทบุรี


** ค่าลงทะเบียนดังกล่าวประกอบไปด้วย - อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 เบรก - เอกสารประกอบการเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @daa_dpu หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/hHrcpYa Tel. 061-863-7991

8 views0 comments

Comments


bottom of page