Copy of Blue Modern Gamer E-sports Faceb

เสมือนจริง

เรียนรู้

สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้และเดินทางร่วมไปกับเรา ในห้องเรียนจำลองเสมือนจริงจากเครื่องบิน Airbus A-300

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Your Future Begins Here

หลักสูตรที่จะถึง

HUMAN FACTOR & CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM)
DAA สถาบันการบิน ม ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU A
Aviation Security Awareness: AVSEC (IATA Certified) รุ่นที่ 7
DAA สถาบันการบิน ม ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU A
Safety Management Systems Fundamentals-Online
SMS-Online

ปฏิทินฝึกอบรม

line-messenger-logo-F9E667D0A2-seeklogo.

ADD Line ID: @daa_dpu

  • Facebook Icon

DAA on Facebook

Flight Simulator update

มาตราการป้องกัน Covid-19

(Social Distancing)

ในการจัดอบรม

Testimonials

คลิปสัมภาษณ์ผู้อบรม

DAA เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน (Instructor) ในหลายหลักสูตรที่เรากำลังพัฒนาขึ้น สนใจคลิ๊ก

หลักสูตร   5   วัน

Train the Trainer

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ

พัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการบินเพื่อความสำเร็จในอาชีพของคุณ ผ่านการฝึกปฏิบัติและสถานการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิของ DAA

น.อ.ดร.วีรชน  นรานุต

วิทยากรและผู้ประกาศข่าว

หลักสูตร   3   วัน

IATA Aviation Law: Fundamentals (Online)

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจด้านกฎหมายการบิน เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบิน

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

หลักสูตร   5   วัน

IATA Aviation Security Awareness

เน้นการสร้างความตระหนักแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ที่มีต่อการปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรีชา  สุขชัย

วิทยากร ICAO ด้านความปลอดภัย

หลักสูตร   3   วัน

IATA Overview of the Air Transportation System (Online)

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจงานด้านการบิน หรือบุคลากรการบินที่ต้องการ Upskill  ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับด้านการบิน

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

หลักสูตร   4   วัน

IATA Introduction to Safety Management Systems (SMS)

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัยทางการบิน เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

หลักสูตร   2   วัน

Safety Management Systems (SMS) - Fundamentals (Online)

เรียนรู้และเข้าใจระบบ SMS เกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

โครงการ   2  วัน

Youth Flying Club

ชมรมเยาวชนการบิน

ค้นหาสิ่งที่ใช่ แนะนำอาชีพที่ชอบ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆจากโรงเรียนต่างๆ ทดลองเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการบินในแต่ละสาขา

รายละเอียดติดต่อทีม DAA

Line ID  : @daa_dpu

หลักสูตร   5   วัน

Introduction to Air Law

& Regulations

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและผู้สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นฐานด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบด้านการบินเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญในวงการตัวจริง 

สมชาย  พิพุธวัฒน์

อดีตอธิบดีกรมการบินพลเรือน

(เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้)

Crew Resource Management

การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน

หลักสูตรเพื่อคนทำงานที่เน้นพัฒนาความรู้ทักษะรวมถึงทัศนคติที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร การสร้างความตระหนักในงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดติดต่อทีม DAA

Line ID  : @daa_dpu

บริการอื่นๆ

เริ่มต้น                             42,000+   บาท

แพคเกจให้เช่า Mock-up 

เพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ

สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้และเดินทางร่วมไปกับเรา ในห้องเรียนจำลองเสมือนจริงจากเครื่องบิน Airbus A-300 ที่สนับสนุนทุกโอกาสทางธุรกิจของคุณ

เริ่มต้น                               4,500+   บาท

แพคเกจให้เช่าสถานที่

เพื่องานสัมมนาและฝึกอบรม

บริการให้เช่าห้องฝึกอบรมเพื่องานและธุรกิจของคุณ รองรับกลุ่มขนาดเล็ก (ไม่เกิน 30 คน) ขนาดกลาง (ไม่เกิน 50 คน) และขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 100 คน)

* ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการตลาด DAA 

เครื่องฝึกบินจำลอง Cessna 172

และ Boeing 737-800

บริการให้เช่าและรับจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์

ฝึกบินจำลอง Cessna 172 และ Boeing 737-800 ของ DAA ให้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าองค์กร และโรงเรียนการบิน

ข่าวสารสถาบัน

ติดต่อเรา

49/61 ถนน ประชาชื่น

อำเภอเมือง, จ.นนทบุรี 11000

โทร: 061 863 7991

Line:  @daa_dpu

 

© 2020  Dhurakij Pundit University Aviation Academy (DAA)  All Rights Reserved