_Ad Wix Size (21).png
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Your Future Begins Here

กำหนดการหลักสูตร

 • IATA, Aviation Safety Fundamentals
  Zoom
  22 Nov 2021, 09:00 GMT+7 – 25 Nov 2021, 16:00 GMT+7
  Zoom
  เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจการบิน
 • Human Factor and CRM
  สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  08 Nov 2021, 09:00 – 11 Nov 2021, 16:00
  สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ , 49/61 ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย
  เรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • IATA, Aviation Law: Fundamentals รุ่นที่ 4
  DAA สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  01 Sept 2021, 09:00 – 03 Sept 2021, 12:00
  DAA สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ปฏิทินฝึกอบรม

 • Facebook Icon

DAA on Facebook

line-messenger-logo-F9E667D0A2-seeklogo.

 @daa_dpu

img-cadt2.jpg

บริการให้เช่า Mockup

แพ็กเกจ Flight Simulator สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

Boeing 737-800 NG

737.jpg

BOEING EXPLORER Package

ระยะเวลาบิน  60  นาที     

เริ่มต้น  5,900.-  บาท

+ ควบคุม ขึ้น-ลง 2 ครั้ง (Touch-and-Go)

+ เลือกได้  2  สนามบิน

+ Member สามารถเก็บสะสมชั่วโมงบินได้

+ ได้รับ Certificate หลังฝึกบินเสร็จสิ้น

Cessna 172 G-1000

172.jpg

CESSNA EXPLORER Package

ระยะเวลาบิน  60  นาที     

เริ่มต้น  3,900.-  บาท

+ ควบคุม ขึ้น-ลง 2 ครั้ง (Touch-and-Go)

+ เลือกได้  2  สนามบิน

+ Member สามารถเก็บสะสมชั่วโมงบินได้

+ ได้รับ Certificate หลังฝึกบินเสร็จสิ้น

Cessna 172 G-1000

172.jpg

CESSNA DISCOVERY Package

ระยะเวลาบิน  30  นาที     

เริ่มต้น  2,700.-  บาท

+ ควบคุม ขึ้น-ลง 1 ครั้ง (Touch-and-Go)

+ เลือกได้  1  สนามบิน

+ Member สามารถเก็บสะสมชั่วโมงบินได้

unnamed.jpg

หลักสูตร   5   วัน

Train the Trainer

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ

พัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการบินเพื่อความสำเร็จในอาชีพของคุณ ผ่านการฝึกปฏิบัติและสถานการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิของ DAA

B09_9449.jpg

น.อ.ดร.วีรชน  นรานุต

วิทยากรและผู้ประกาศข่าว

960_960.png

หลักสูตร   3   วัน

IATA Aviation Law: Fundamentals (Online)
 

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจด้านกฎหมายการบิน เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบิน

DSC_1700_edited.jpg

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

11283552115096.jpg

หลักสูตร   5   วัน

IATA Aviation Security Awareness

เน้นการสร้างความตระหนักแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ที่มีต่อการปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

pricha.jpg

ปรีชา  สุขชัย

วิทยากร ICAO ด้านความปลอดภัย

4.png

หลักสูตร   3   วัน

IATA Overview of the Air Transportation System (Online)

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจงานด้านการบิน หรือบุคลากรการบินที่ต้องการ Upskill  ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับด้านการบิน

DSC_1700_edited.jpg

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

Graduation7Nov19_๒๐๐๒๑๑_0030.jpg

หลักสูตร   4   วัน

IATA Introduction to Safety Management Systems (SMS)

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัยทางการบิน เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

DSC_1700_edited.jpg

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

5.png

หลักสูตร   2   วัน

Safety Management Systems (SMS) - Fundamentals (Online)

เรียนรู้และเข้าใจระบบ SMS เกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

DSC_1700_edited.jpg

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ 

ผอ.สถาบันการบินฯ เป็นวิทยากร

Posterc A31.jpeg

โครงการ   2  วัน

Youth Flying Club

ชมรมเยาวชนการบิน

ค้นหาสิ่งที่ใช่ แนะนำอาชีพที่ชอบ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆจากโรงเรียนต่างๆ ทดลองเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการบินในแต่ละสาขา

เครื่องบิน

รายละเอียดติดต่อทีม DAA

Line ID  : @daa_dpu

air law.png

หลักสูตร   5   วัน

Introduction to Air Law

& Regulations

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและผู้สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นฐานด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบด้านการบินเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญในวงการตัวจริง 

somchai.jpg

สมชาย  พิพุธวัฒน์

อดีตอธิบดีกรมการบินพลเรือน

S__6873109.jpg

(เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้)

Crew Resource Management

การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน

หลักสูตรเพื่อคนทำงานที่เน้นพัฒนาความรู้ทักษะรวมถึงทัศนคติที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร การสร้างความตระหนักในงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม

เครื่องบิน

รายละเอียดติดต่อทีม DAA

Line ID  : @daa_dpu

ข่าวสารสถาบัน